Çalışma İzinlerinde Yaşanan Sorunlar Son Buldu

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ HEYETİ ÇALIŞMA İZİNLERİNDE YAŞANAN SORUNLARA KÖKLÜ ÇÖZÜM BULABİLMEKİÇİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANINI MAKAMINDA 13.10.2011 TARİHİNDEKİ ZİYARETİ SONUÇ VERDİ.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av.Burhaneddin Hakgüder ve beraberindeki Bursa heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’İ 13.10.2011 tarihinde makamında ziyaret ederek son zamanlarda çalışma izinleri başta olmak üzere Batı Trakya Türklerinin Türkiye’de yaşadıkları sorunları içerir rapor ve çözüm önerilerini Sayın Faruk Çelik’e takdim etmişti. Bakan Çelik’in talimatı ile yapılan çalışmalar neticesinde uygulama yönetmeliğinde 14.02.2012 tarihi itibari ile yürürlüğe giren değişiklikle sorunlara çözüm üretildi.

Son dönemde Batı Trakya Türklerinin Türkiye’deki çalışma izinleri konusunda yaşadıkları sorunlarla ilgili ayrıntılı rapor hazırlayan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği  heyeti yaşanan sıkıntının çözümü konusunda geçici ve kalıcı çözüm önerilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik ile paylaştılar ve bu konuda ki ayrıntılı bir raporu kendilerine takdim etmiştir. Kısa vadede sorunları ortadan kaldırma adına yapılan çalışmalar ve desteklerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik başta olmak üzere milletvekilimize, bakanlık yetkililerine, bürokratlara ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz.

Yapılan değişikliğe göre uygulama yönetmeliğinin 13.maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Resmi Gazete Tarihi: 29.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25214

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Madde 13 -Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini de dikkate almak suretiyle çalışma izni başvurusunu değerlendirir. Ancak Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü saklıdır.

Bakanlık, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, çalışma izni ve izin uzatma başvurularının değerlendirilmesinde; yabancının ikamet ve çalışma izninin süresi ile hizmet akdinin ve işin süresine göre belirli bir işyeri ya da işletmede ve belirli bir meslekte, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür değişikliklerini dikkate alır.

(Değişik fıkra:RG-28/4/2011-27918) Bu değerlendirme kriterleri çerçevesinde, Kanunun 12 nci maddesine göre Bakanlığın yapacağı değerlendirmelerde dikkate alınmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerin hükümleri de dikkate alınmak suretiyle başvurulan iş için ülke içinde dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunup bulunmadığı Türkiye İş Kurumu kayıtlarından kontrol edilir.

(Değişik fıkra:RG-21/1/2010-27469) Bakanlık, ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken, işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile istihdam durumunu da dikkate alır. (Ek cümle:RG-28/4/2011-27918) Bakanlık bu fıkrada belirtilen hususlara ilişkin değerlendirme kriterleri belirler.

(Mülga fıkra:RG-28/4/2011-27918)

(Ek fıkra:RG-14/2/2012-28204) Aşağıda belirtilen yabancıların çalışma izin başvuruları dördüncü fıkrada belirlenen değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılır:

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,

b) Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

c) İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

ç) İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

d) Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,

e) Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

 

 

Daha Fazla İlgili Makale Yükleyin
Daha Çok Yükle admin
 • BTTDD BURSA ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

  Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi’nin Olağan Genel Kurul T…
 • 22-23 burs basvuru

  2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURS DUYURUSU

  Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi tarafından 2022-2023 Eğitim Öğ…
 • KAMUOYUNA DUYURU

  SEÇTİĞİMİZ MÜFTÜLER DAHİ TANINMAZ İKEN PATRİKHANENİN İDDİALARI VE BU İDDİALARA ÇANAK TUTAN…
Daha Fazla Yük Haberler

İlginizi Çekebilir

İSKEÇE MUZAFFER SALİHOĞLU AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ MÜTEVELLİ HEYETİ VE OKUL AİLE BİRLİĞİ’ Nİ MİSAFİR ETTİK

Batı Trakya’ da zorlu ve baskılar altında geçen 2018-2019 öğretim dönemini başarılı …