BTTDD Kadın Kurultayı İzmit’te yapıldı

kadın kurultayı 1

Bursa Şubesi Kadın Kolları atkif rol aldı

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Merkezi’nin, İzmit Şubesi’nin ev sahipliğinde, İzmit Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediği ‘Batı Trakya Türkleri Uluslararası Kadın Kurultayı’ yoğun katılımla gerçekleşti. Kurultayda, BTTDD Bursa Şubesi de Başkan Ali Eminlatif, Kadın Kolları Kolları Başkanı Zeynep Güler ve bir grup kadın kolları üyesi ile temsil edildi. BTTDD Bursa Şubesi Kadın Kolları Başkanı ve üyeler komisyonlarda görüşlerini belirterek, hazırlanan sonuç bildirgesine katkı sağladılar.

Bursa’dan Eğitim Komisyonu’nda Zeynep Güler, Seda Doğan, Fidan Arnavutoğlu; Aile ve Çocuk Komisyonu’nda Gülcan Yusufoğlu, Öznur Aslan; Kadın Hakları Komisyonu’nda Gülhan Çavuşoğlu, Hanife Delioğlu; Siyaset Komisyonu’nda Zühre Ekim, Figen Kırcalı; Kültür Sanat Komisyonu’nda ise Ayşe Serdar ve Fatma Raif yer aldı.
28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen kurultay açık alanda Batı Trakya’dan gelen halk oyunları ekiplerinin gösterisi ile başladı. Organizasyon kapsamında, yöresel kıyafetler ve elişleri sergilendiği alandan katılımcıların beğenisine sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye çıkan İzmit Şubesi Başkanı Lütfi Bodur, “Artık işimiz Batı Trakya’daki soydaşlarımızın sorunlarına odaklanmak olacaktır” dedi. Genel Başkan Necmettin Hüseyin ise katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, BTTDD’nin 72 yıllık bir kurum olduğuna vurgu yaptı. Büyük kurultay öncesinde ilk olarak Kadın Kurultayı’nın yapıldığını belirten Hüseyin, ”Sırada Gençlik Kurultayı var; geliyor, bekleyin ve üçüncü adımda da Çocuk Kurultayını yapacağız” dedi. Protokol konuşmalarının ardından başlayan “Batı Trakyalı Türk Kadını” konferansında konuşmacı olarak Yrd. Doç Dr. Nilüfer Erdem, Yrd. Doç. Dr. Gizem Alioğlu Çakmak, Yrd. Doç. Dr. Tuğba Eray Biber katıldı. Paneli, gazeteci Hülya Emin yönetti. Kurultayda öğleden sonraki bölümün de Eğitim, Kadın Hakları, Aile ve Çocuk, Siyaset ve Ekonomi, Kültür ve Sanat komisyonlarının delegasyonları çalışmalarına başladı. 29 Nisan Pazar günü komisyon delegasyonları çalışmalarının değerlendirilmesiyle devam eden kurultayın kapanışının ardından yapılan değerlendirme ile sonuç bildirgesi hazırlandı ve yayınlandı. Bildirgeyi aşağıda aynen yayınlıyoruz.

kadın kurultayı 3

İŞTE BATI TRAKYA TÜRKLERİ ULUSLARARASI KADIN KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ:

28 – 29 Nisan 2018 tarihlerinde Kocaeli’de toplanan Batı Trakya Türkleri Uluslararası Kadın Kurultayı’nda, Eğitim Komisyonu, Kadın Hakları Komisyonu, Aile ve Çocuk Komisyonu, Siyaset ve Ekonomi Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu’ndan oluşan beş ayrı çalışma grubunda Batı Trakya Türk kadınlarını ilgilendiren konular ve Batı Trakya kadınlarının mevcut durumunu değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu aşağıdaki hususlar tespit edilmiş ve başta Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere dünya kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.

1-Lozan Antlaşması’nda azınlık eğitimindeki özerk yapının korunması için çabaların sürdürülmesi, azınlık okullarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve teknolojik olanaklarının attırılması, okul binalarının yenilenmesi, azınlık çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayacak yeni azınlık ortaokul ve liselerin kurulması, Yunanistan’da zorunlu eğitim kapsamına dahil edilen okul öncesi eğitimde azınlık için iki dilli anaokulları talebinin takipçisi olunması, azınlık okullarına Türkçe öğretmeni yetiştirecek eğitim kurumlarının azınlığın talepleri doğrultusunda düzenlenmesi, azınlık okullarında görevli Türk öğretmenlere meslek seminerlerinin ve sertifika eğitimlerinin verilmesi, azınlık öğrencilerinin Yunan dilini öğrenmesinin de desteklenmesi, öğrenci eksikliği gerekçe gösterilerek kapatılan azınlık okullarının yeniden açılması için çalışmalar yapılması, yetişkinlerin eğitimini destekleyen projelerin geliştirilmesi, üstün zeka, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği gibi özel eğitim ve öğretim gereksinimi olan öğrencilere yönelik çalışan eğitimcilerin eğitim ve serfika programlarına katılımlarının sağlanması ve arttırılması, çocuk ve gençlere dönük uluslararası kuruluşlarla ortak çatı projeleri geliştirerek eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması,

kadın kurutyı 2

2-Kadın – erkek eşitliğinin teşvik edilmesi, kadına karşı her türlü şiddetin ortadan kaldırılması için kamuoyunun bilgilendirilmesi, sosyasal, siyasal ve diğer alanlardaki güvencelerine dair bilgilendirme toplantılarının yapılması, kendilerine tanınan haklarla ilgili olarak başvurabilecekleri yasal yollarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılması, Yunanistan’ daki girişimcilik teşvik programlarının köylerde Türkçe anlatılması ve bunun proje haline getirilmesi, kadınların ve özellikle genç kızların eğitimine önem verilmesi, kadın danışma ve dayanışma merkezlerinin kurulması, kadın STK’larının çalışmalarının bu yönde hızlandırılması,

3-Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle özellikle Avrupa ülkelerine yönelik işgücü göçünün sonucu ailelerin parçalanmasının yarattığı toplumsal ve sosyal sorunlarının önüne geçilmesi için önlemler alınması, bu konuda ailelere destek vermeyi amaçlayan programlar hazırlanması, sosyal meydanın çocuklar üzerine olumsuz etkilerinin minimize edilmesi yöntemlerinin aranması, çocuklarda ve gençlerde obezite sorunuyla mücadele edilmesi, madde bağımlılığı gibi gençleri tehdit eden sorunlarla mücadele yöntemleri aranması, engelli çocuklara terapi merkezlerinin geliştirilmesi, çocukların dini eğitimi konusuna özen gösterilmesi, anadil eğitimi yanında çocukların Yunanca öğrenmesi konusunda yaşanan sıkıntılara çözüm aranması, köylerde kültür merkezi ve spor kulüplerinin geliştirilmesi,

4-Batı Trakya Türk kadınının siyasi hayata etkili katılımını sağlamak için bilinç uyandırılması ve siyasete katılımı teşvik edici önlemler alınması, kadınların kurum ve kuruluşların etkin pozisyonlarında görev almalarının desteklenmesi için uygun koşulların yaratılması, bağımsız milletvekili seçimini engelleyen ülke genelindeki yüzde 3’lük barajın kaldırılması için çabaların sürdürülmesi, Müftü ve Vakıf İdare Heyeti seçimlerinin gerçekleşmesi için mücadelenin devam etmesi, azınlık dernekleriyle ilgili Yunanistan tarafından uygulanmayan AİHM kararlarının gündemde tutulması, ekonomik kriz nedeniyle ortaya çıkan dış göçün önüne geçilmesi için yeni istihdam alanlarının yaratılması amacıyla projeler üretilmesi, kadın girişimcilere verilen AB, İş ve İşçi Kurumu fonlarından azınlık kadınlarının da faydalanması için destek verilmesi, kadının ekonomik hayatta etkin bir şekilde yer alması için imkanlar yaratılması, kadınların üretimlerini pazarlayacak kadın kooperatiflerinin kurulmasına,

kadın kurultayı 4

5-Batı Trakya’da Türk-Osmanlı eserlerinin korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, bu eserlerin sonraki nesillere aktarımı konusunda hukuki sürecin takip edilmesi, geleneklerin yaşatılması ve sonraki kuşaklara aktarımına yönelik projeler hazırlanması, gelenek ve göreneklere ait patent alımı konusunda çalışmalar yapılması, akademik çalışmaların takibi ve yayılımı konusunda online erişimin sağlanabilecek kurumsal yapılar oluşturulması, kültür sanat alanında seminerler yapılması, geleneksel yemeklerin derlenerek kayıt altına alınması ve kooperatif usulü maddi kazanca dönüştürülmesi, gençlerin sanal dünya bağımlıklarını önlemek adına çocuk oyunlarının, masallarının, tiyatroların sergilendiği masal ve oyun gecelerinin düzenlenmesi için çalışmalar yapılması, Lozan Antlaşması ile garanti altına alınan din ve eğitim özerkliğinin sağlanması ve uygulanması, Batı Trakya’ya ait müzik arşivi oluşturulması, yöresel el işi sanatlarının geliştirilmesi, kültürel alanda Avrupa Birliği fonlarından yararlanma yollarının aranması, Batı Trakya’da bir kültür sanat müzesinin kurulması kararlaştırılmıştır.

Daha Fazla İlgili Makale Yükleyin
Daha Çok Yükle admin
 • BTTDD BURSA ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

  Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi’nin Olağan Genel Kurul T…
 • 22-23 burs basvuru

  2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURS DUYURUSU

  Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi tarafından 2022-2023 Eğitim Öğ…
 • KAMUOYUNA DUYURU

  SEÇTİĞİMİZ MÜFTÜLER DAHİ TANINMAZ İKEN PATRİKHANENİN İDDİALARI VE BU İDDİALARA ÇANAK TUTAN…
Daha Fazla Yük Haberler

İlginizi Çekebilir

İSKEÇE MUZAFFER SALİHOĞLU AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ MÜTEVELLİ HEYETİ VE OKUL AİLE BİRLİĞİ’ Nİ MİSAFİR ETTİK

Batı Trakya’ da zorlu ve baskılar altında geçen 2018-2019 öğretim dönemini başarılı …