AKPM`nin Yunanistan’dan Batı Trakya’da atmasını beklediği adımlar

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 27 Ocak’taki oturumunda kabul ettiği belgede, azınlık haklarına ilişkin Yunanistan’dan Batı Trakya’da atmasını beklediği adımları sıraladı.

AKPM’nin bahse konu adımlarla ilgili gelişme raporunu Şubat 2011’e kadar Yunanistan’dan beklediği belirtiliyor.

İşte raporda belirtilen öneriler:

Okullar
Azınlık okullarını yüksek nitelikli eğitim verebilecekleri şekilde gerekli desteği -özellikle en son 1997’de güncellenen azınlık okulları kitapları için- sağlayın. Azınlık liselerinin kurulması olasılığını değerlendirin.

Öğretmenler
Selanik Özel Pedagoji Akademisi’nin (SÖPA), gelecekte Batı Trakya’daki Müslüman azınlık okullarında çalışacak öğretmenler için hem Yunanca hem de Türkçe olarak yüksek nitelikli eğitim vermesini güvence altına alın.

Eğitim desteği
Müslüman toplulukla çoğunluk arasında daha iyi iletişim, Müslüman azınlığın daha iyi Yunanca öğrenmesi için çalışan girişimlere, özellikle de "Müslüman çocuklara eğitim" programına, fonlar da dahil olmak üzere sürekli destek verin.

Vakıflar
Müslüman vakıflarının yasal statüsüyle ilgili sorunları çözebilecek yasaları tam olarak uygulayın.

Müftüler
Müslüman azınlığın kendi müftülerini salt dini liderler olarak (yargısal yetkileri olmaksızın) seçmelerine izin verin. Böylece Avrupa İnsan Hakları sözleşmeleriyle ciddi uyumsuzlukları olan şeri hukuku da kaldırmış olacaksınız.

Kimlik özgürlüğü
Hiçbir kişiye ya da gruba -o kişinin ya da grubun mensup olduğu azınlığın temsilcileri de dahil olmak üzere- kimse tarafından bir kimlik dayatılamamasını güvence altına alın.

Batı Trakya’nın kalkınması
Batı Trakya’nın ekonomik ve altyapısal kalkınması için çalışın. Örneğin, Avrupa Birliği programlarının kırsal kalkınma bölgeleri ya da serbest ticaret bölgeleri oluşturmak için kullanılması araştırılabilir.

Vatandaşlık sorunu
vatandaşlık Yasası’nın kaldırılan 19. maddesi nedeniyle, ülke dışında yaşadığı için uyruksuz kalmış olan kişilerin sorunlarını olabildiğince çabuk çözün.

Örgütlerde "Türk" adı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını tam olarak uygulayın ve örgütlerin istemeleri halinde adlarında "Türk" sözcüğünü kullanmasına izin verin.

Kamu sektöründe azınlığa kota uygulansın
Müslüman azınlığın kamu işlerine kabulünde kota sistemini uygulayın.

Medya
Medyanın dini azınlıklara saygıyla ilgili etik kodlar geliştirmesini teşvik edin, medyada yayınlanan nefret tahriklerini cezalandırın.

Irkçılığa karşı kampanya
Irkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı, çeşitliliğin bir tehdit değil zenginlik kaynağı olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak ulusal bir kampanya düzenleyin.

AKPM, Türkiye’den ne değişiklikler istiyor?

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 27 Ocak’taki oturumunda kabul ettiği belgede, azınlık haklarına ilişkin Türkiye’den de atmasını beklediği adımları sıraladı.

AKPM’nin, bahse konu adımlarla ilgili gelişme raporunu Şubat 2011’e kadar Türkiye’den beklediği belirtiliyor.

İşte raporda belirtilen öneriler:

Din görevlileri
Dini azınlıkların din görevlilerinin eğitimi ve yabancı din görevlilerinin çalışma izinleri için yapıcı çözümler bulun.

Dini kurumların tüzel kişiliği
Ekümenik Ortodoks Patrikhanesi, Ermeni Patrikliği, Ermeni Katolik Başpiskoposluğu, Bulgar Ortodoks Cemaati, Hahambaşılık ve İstanbul Papa Vekilliği’nin tüzel kişiliklerini tanıyın. Tüzel kişiliklerin tanınmaması, bu kurumlarla ilgili toplulukların mülkiyet haklarını ve mülkiyet yönetimini doğrudan etkiliyor.

Ruhban Okulu
Heybeliada Rum Ortodoks ilahiyat okulunun (Halki semineri) yeniden açılması için azınlığın temsilcileriyle uzlaşarak bir çözüm bulun. Bu, okulun Galatasaray Üniversitesi’nin teoloji fakültesinin bir bölümü olarak yeniden açılması teklifiyle resmi hale getirilebilir ve bu teklif üzerine yeni müzakereler başlayabilir.

Ekümeniklik unvanı

Ekümenik Ortodoks Patrikhanesi’ne "ekümenik" sıfatını kullanmayı tercih etme özgürlüğünü verin.

İbadet yerleri ve vakıflar
İbadet yerlerinin resmi kayda geçirilmesi sorununu ve 1974’ten beri el konan "mazbuta" mülkler sorununu çözün. Bu mülkler sahiplerine ya da hak sahiplerine geri dönmeli, dönmesi mümkün olmayan durumlarda sahiplerine tazminat verilmeli.

Mor Gabriel
Dünyanın en eski Hıristiyan manastırlarından biri olan, Süryani Ortodoks manastırı Mor Gabriel’in topraklarından yoksun kalmamasını ve bütünlüğünün korunmasını güvenceye alın. Meclis, Güneydoğu Türkiye’de topraklarına hukukdışı şekilde el konmuş diğer tarihi Süryani Hıistiyan manastırlarıyla ilgili de eşit derecede kaygılı.

Süryaniler
Süryani halkını bir azınlık olarak tanıyın, destekleyin ve koruyun. Buna, kendi dillerinde eğitim ve dini ibadet görmelerinin resmi olarak desteklenmesi de dahil; ancak yapılacaklar bununla sınırlı olmamalı.

Kamu hizmetleri
Azınlık bireylerinin polis, ordu, yargı ve kamu idaresinde yer alabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapın.

Azınlıklara yönelik şiddet
Türkiye yurttaşı olsunlar ya da olmasınlar, bütün dini azınlıklara yönelik şiddeti kesinkes kınayın, etkili şekilde soruşturun ve şiddet ya da tehditlerin sorumlularını yargılayın. Bunları özellikle 2006’da İtalyan Katolik Rahip Santoro’nun ve 2007’de Malatya’da üç Protestan’ın öldürülmesi vakalarında yapın.

Hrant Dink cinayeti
Hrant Dink cinayetiyle ilgili yasal süreci tamamlayın. Meclis, Türkiye Parlamentosu’nu, Hrant Dink cinayetini araştıran altkomisyonunun raporunu zaman geçirmeden takip etmeye davet eder. Bu rapor, güvenlik güçlerinin ve polisin ihmalleri ve hatalarını sıralamıştı. Bu hata ve ihmaller olmasaydı, cinayet önlenebilirdi.

Genelge
İçişleri Bakanlığı’nın gayrimüslim Türkiye yurttaşlarının din özgürlüğüyle ilgili yayınladığı 19 Haziran 2007 tarihli genelgesinin tam olarak uygulanmasını sağlayın.

Mezarlıklar
Azınlıklara ait mezarlıkların belediyelere devredilemeyeceğini söyleyen ve bazı Yahudi mezarlıklarına kurulmuş olduğu gözlenen binaları engelleyecek yasayı tam olarak uygulayın.

Kutsal mekanlara saygısızlık
Leh, Bulgar, İtalyan ve Fransız Katolikleri için kutsal bir mezarlık olan Edirne-Karaağaç bölgesindeki Katolik mezarlığına yönelik saygısızlıkları ciddi bir şekilde ele alın, buradaki tahrip edilmiş anıt ve gömütlerin onarılmasını başlatın.

Eğitim
Türkiye yurttaşı olmayan gayrimüslim çocukların azınlık okullarında okuyabilmesini sağlayacak yasal düzenlemeyi yapın.

Gökçeada ve Bozcaada
Gökçeada (İmroz) ve Bozcaada’nın (Tenedos) çift kültürlü karakterini koruyarak Yunanistan-Türkiye işbirliği için halkın yararına bir model oluşturun.

Kamu denetçisi
Kamu denetçiliği (ombuds) kurumunu kurun, bu toplumda gerginlikten uzak durulması için anahtar öneme sahip.

Nefret beyanı
Antisemitik (Yahudi düşmanı) beyanları ve diğer nefret beyanlarını, dini azınlıklara karşı her türlü şiddete kışkırtma da dahil olmak üzere, suç olarak tanımlayın.

Medya
Medyanın dini azınlıklara saygıyla ilgili etik kodlar geliştirmesini teşvik edin, medyada yayınlanan nefret tahriklerini cezalandırın.

Irkçılığa karşı kampanya
Irkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı, çeşitliliğin bir tehdit değil zenginlik kaynağı olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak ulusal bir kampanya düzenleyin.

 

Kaynak: Azinlikca

Daha Fazla İlgili Makale Yükleyin
Daha Çok Yükle admin
 • 22-23 burs basvuru

  2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURS DUYURUSU

  Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi tarafından 2022-2023 Eğitim Öğ…
 • KAMUOYUNA DUYURU

  SEÇTİĞİMİZ MÜFTÜLER DAHİ TANINMAZ İKEN PATRİKHANENİN İDDİALARI VE BU İDDİALARA ÇANAK TUTAN…
 • BATISİAD’I ZİYARET ETTİK

  Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Yönetimi Batı Trakya Türkleri Yönetici…
Daha Fazla Yük Haberler

İlginizi Çekebilir

İSKEÇE MUZAFFER SALİHOĞLU AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ MÜTEVELLİ HEYETİ VE OKUL AİLE BİRLİĞİ’ Nİ MİSAFİR ETTİK

Batı Trakya’ da zorlu ve baskılar altında geçen 2018-2019 öğretim dönemini başarılı …